Priseksempler

Kunden skal ikke købe NITRATO, men i stedet betaler opstartsgebyr + et månedligt fee/abonnement  – “Brugsret-all-included” ->> hardware, software, opsætning, vedligehold, batteri mv. Landboforening, landmand, kommune, region eller andre tegner Læs mere →

Regulering baseret på målinger

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/gudp/gudp-projekter/2014/maalinger-skal-sikre-en-billigere-og-mere-effektiv-kvaelstofregulering/ Derfor har Natur- og Landbrugskommissionen for nylig foreslået en differentieret kvælstofregulering, og nu vil et nyt projekt udvikle en emissionsbaseret regulering som tilvalgsmulighed. Målingerne skal gøre det nemmere for Læs mere →

Ny og målrettet regulering

http://landbrugsavisen.dk/kv%C3%A6g/her-er-vko%E2%80%99s-landbrugspakke STOP FOR UNDERGØDSKNING Øget råvaregrundlag Omfattende måleprogram og gradvis udfasning af reducerede gødskningsnormer. Der iværksættes hurtigst muligt et omfattende måleprogram for at tilvejebringe det nødvendige vidensgrundlag om transporten af Læs mere →

Målrettet kvælstofregulering

https://projekter.vfl.dk/projekter/promilleafgiftsfonden/2015/emissionsbaseret_kvaelstof_arealregulering_3682/sider/startside.aspx I overensstemmelse med Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger har politikere og myndigheder planer om at indføre en ny, målrettet kvælstofregulering i 2016. Det betyder, at miljøkravene differentieres, afhængigt af det Læs mere →