BioPod – cirkulær økonomi – Kina

We-teco deltager i projekt “BioBod systemløsning til Kina” med start juli og resten af 2017. Der bliver bygget en demonstrationsmodel i Odder, hvor vi leverer målinger (Nitrat og tryk/flow) med SIGFOX kommunikation til Skyen.
Desuden et mini SRO overvågningsanlæg. Senere på året får vi besøg af en kinesisk delegation, der ønsker at skalere konceptet op ifm. en 634 ha stor science & technology park. MidtNet Kina støtter dette projekt med Agro Business Park som operatør.

BioPod er en Aquaponi-løsning, der arbejder med både fiske- og planteproduktion i en symbiose, hvor der dyrkes lokalt og bruges husholdningsaffald som gødning for planter og fisk.
Biopod kan være en selvstændig løsning eller, den kan være koblet til et hus og dermed skabe en integreret boligløsning, der også samspiller med husets indeklima.

Aquaponi er en sammensmeltning af ordene “akvakultur” (fiskeproduktion) og “hydroponics” (drivhusproduktion),
Projektets partnere er: Regnvandspecialisten, Sunstone Water Group, We-Teco, SEGES og Nordicflexhouse, der er projektleder for projektet.

Markedspotentialet er meget stort i Kina, som idag har 2/3 del af den landbaserede akvakultur i verden.
Siden det 16 århundrede har kineserne benyttet sig af det lavteknologiske Dike-Pond system i Perleflodens delta, hvor dyr og planter på både land og i vand indgår i en cirkulær økonomisk symbiose.
Til gengæld truer voldsom industri- og landbrugsforurening af floderne denne ældgamle produktion på en sådan måde, at fiskeproduktion og fødevaresikkerhed over tid ikke kan opretholdes.
Aquaponi-løsninger, der samtidigt kan garantere en høj fødevaresikkerhed, vil derfor have et stort markeds- og afsætningspotentiale.
Der er to målgrupper for BioPod løsningen: Den ene målgruppe er gartnerier og landbrug. Den anden er grønt byggeri og urban farming.

     

 

Datakommunikation

Elektronikken, der modtager målingerne fra sensor, sender disse data videre til en sky – såkaldt cloud – hvorefter data behandles i en specielt udformet IT-platform, der danner backend for en webløsning eller app.

Hardwareplatformen, herunder elektronik og kommunikation af data, er beregnet til anvendelse i udemiljø under alle slags vejrforhold og temperaturer, vinter som sommer, hvilket stilller meget store krav.
Især er batterilevetiden under ekstremt pres under kulde, hvilket gør at der skal eksprimenteres en del på dette område.
”Energy Harvesting” kan være en løsning, altså hvordan man gøre brug af vind, sol eller det rindende vand til at oplade batteri.