BioPod – cirkulær økonomi – Kina

We-teco deltager i projekt “BioBod systemløsning til Kina” med start juli og resten af 2017. Der bliver bygget en demonstrationsmodel i Odder, hvor vi leverer målinger (Nitrat og tryk/flow) med SIGFOX kommunikation til Skyen.
Desuden et mini SRO overvågningsanlæg. Senere på året får vi besøg af en kinesisk delegation, der ønsker at skalere konceptet op ifm. en 634 ha stor science & technology park. MidtNet Kina støtter dette projekt med Agro Business Park som operatør.

BioPod er en Aquaponi-løsning, der arbejder med både fiske- og planteproduktion i en symbiose, hvor der dyrkes lokalt og bruges husholdningsaffald som gødning for planter og fisk.
Biopod kan være en selvstændig løsning eller, den kan være koblet til et hus og dermed skabe en integreret boligløsning, der også samspiller med husets indeklima.

Aquaponi er en sammensmeltning af ordene “akvakultur” (fiskeproduktion) og “hydroponics” (drivhusproduktion),
Projektets partnere er: Regnvandspecialisten, Sunstone Water Group, We-Teco, SEGES og Nordicflexhouse, der er projektleder for projektet.

Markedspotentialet er meget stort i Kina, som idag har 2/3 del af den landbaserede akvakultur i verden.
Siden det 16 århundrede har kineserne benyttet sig af det lavteknologiske Dike-Pond system i Perleflodens delta, hvor dyr og planter på både land og i vand indgår i en cirkulær økonomisk symbiose.
Til gengæld truer voldsom industri- og landbrugsforurening af floderne denne ældgamle produktion på en sådan måde, at fiskeproduktion og fødevaresikkerhed over tid ikke kan opretholdes.
Aquaponi-løsninger, der samtidigt kan garantere en høj fødevaresikkerhed, vil derfor have et stort markeds- og afsætningspotentiale.
Der er to målgrupper for BioPod løsningen: Den ene målgruppe er gartnerier og landbrug. Den anden er grønt byggeri og urban farming.

     

 

Ideen bag NITRATO

Med baggrund i trådløs kommunikationsteknologi udvikles en ny metode, hvorpå man fra sensorer i drænrør, vandløb samt i til- og fraløb til minivådområder elektronisk kan dokumentere indholdet af nitrat. Ideen går ud på, at måledata sendes direkte fra sensor til landmandens PC/mobil. På den måde kan man løbende monitorere udvaskning af nitrat og ikke være henvist til manuel prøvetagning. Elektronisk monitorering vil kunne sætte landmanden og kommuner/regioner i stand til at kunne følge med af udvaskning af nitrat fra det enkelte, udvalgte område og eller det konkrete markområde.

Ideen er god fordi, at Regeringen vil indføre ”Emissionsbaseret kvælstofregulering” jf nedenstående: ”Derfor har Natur- og Landbrugskommissionen for nylig foreslået en differentieret kvælstofregulering, og nu vil et nyt projekt udvikle en emissionsbaseret regulering som tilvalgsmulighed. Målingerne skal gøre det nemmere for landmændene at placere miljøvirkemidler som f.eks. efterafgrøder mere målrettet.”

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/gudp/gudp-projekter/2014/maalinger-skal-sikre-en-billigere-og-mere-effektiv-kvaelstofregulering/
Målgruppen er indehavere af de kommende 2000 – 5000 mini-vådområder, der vil få brug for at måle Nitrat-til og Nitrat-fra disse. Dvs. landmænd og kommuner.Desuden landmænd og deres organisationer, der ønsker at dokumentere nitratudvaskning fra markerne på en let tilgængelig og brugervenlig og omkostningseffektiv måde.
NITRATO er elektronisk og kan flere gange dagligt rapporterer direkte fra sensor til skærm (enkelt og brugervenligt).

Desuden baserer forretningsmodellen sig på en ”all-inclusive” abonnementsbetaling, dvs. man abonnerer på en service i en given periode. Ingen køb af hardware.