Link

De tre nuværende metoder til måling af nitrat:

– Egenkontrol en gang pr. måned

Det er den metode, som spildevandsrensningsanlæggene anvender.
Hvordan: Man udtager en prøve i en ganske alm. halvliter vandflaske, der kun har været postevand eller danskvand i, og sender prøven til et autoriseret laboratorium.

Hvor tager man prøven henne? Den kan tages alle steder. F. eks. i vandløb (relevant sted at starte) eller i drænbrønde (for nærmere og bedre lokalisering).

– Udtagning af prøve ved hjælp af autoriseret prøveudtager

Egenkontrollen har den ulempe, at der kan være nogen, der har den opfattelse, at prøven ikke er korrekt udtaget. Dette vil denne metode eliminere.

Hvordan: Efter aftale, og minimum en gang om måneden, kommer en autoriseret prøveudtager og udtager en prøve, som afleveres på autoriseret laboratorium.
Inden denne aftale sættes i gang aftales, hvor prøverne udtages.

– Sorbisence-løsningen. 

Sorbicellen placeres i vandløb, i drænbrønd eller i dræn. Cellen indsamler vand løbende i forhold til, hvor meget vand der løber igennem.

Hvordan: Afhængig af montagested, skal der monteres et beslag.
Hvis i dræn eller samlebrønd, skal der monteres en wire, der holder Sorbicellen fast, så den ikke løber med vandet ud. Hvis montering i vandløb, skal den sikres mod beskadigelse, hvis der grødeskæres.