BioPod – cirkulær økonomi – Kina

We-teco deltager i projekt “BioBod systemløsning til Kina” med start juli og resten af 2017. Der bliver bygget en demonstrationsmodel i Odder, hvor vi leverer målinger (Nitrat og tryk/flow) med SIGFOX kommunikation til Skyen.
Desuden et mini SRO overvågningsanlæg. Senere på året får vi besøg af en kinesisk delegation, der ønsker at skalere konceptet op ifm. en 634 ha stor science & technology park. MidtNet Kina støtter dette projekt med Agro Business Park som operatør.

BioPod er en Aquaponi-løsning, der arbejder med både fiske- og planteproduktion i en symbiose, hvor der dyrkes lokalt og bruges husholdningsaffald som gødning for planter og fisk.
Biopod kan være en selvstændig løsning eller, den kan være koblet til et hus og dermed skabe en integreret boligløsning, der også samspiller med husets indeklima.

Aquaponi er en sammensmeltning af ordene “akvakultur” (fiskeproduktion) og “hydroponics” (drivhusproduktion),
Projektets partnere er: Regnvandspecialisten, Sunstone Water Group, We-Teco, SEGES og Nordicflexhouse, der er projektleder for projektet.

Markedspotentialet er meget stort i Kina, som idag har 2/3 del af den landbaserede akvakultur i verden.
Siden det 16 århundrede har kineserne benyttet sig af det lavteknologiske Dike-Pond system i Perleflodens delta, hvor dyr og planter på både land og i vand indgår i en cirkulær økonomisk symbiose.
Til gengæld truer voldsom industri- og landbrugsforurening af floderne denne ældgamle produktion på en sådan måde, at fiskeproduktion og fødevaresikkerhed over tid ikke kan opretholdes.
Aquaponi-løsninger, der samtidigt kan garantere en høj fødevaresikkerhed, vil derfor have et stort markeds- og afsætningspotentiale.
Der er to målgrupper for BioPod løsningen: Den ene målgruppe er gartnerier og landbrug. Den anden er grønt byggeri og urban farming.

     

 

1.200 ha nye kvælstofvådområder i 2017

I de næste seks år kan næsten alle landmænd få del i cirka 1,6 milliarder kroner til projekter, der gavner vandmiljøet og skaber bedre natur.

Se DR nyheder fra 6 februar 1,6 milliarder på fra Staten til landmænd, der lægger ud til vådområder

Et nyt vådområde fjerner kvælstof og fosfor af to grunde: dels fordi jorden ikke længere bliver gødet, når den ikke længere bliver dyrket, dels fordi bakterier i det nye vådområde vil ”æde” det kvælstof, der fortsat siver væk fra det tidligere dyrkede område. Det organiske materiale bliver så at sige forvandlet til kvælstof, der forsvinder ud i luften.

Et vådområdeprojekt kan etableres på flere måder, men det går i alle tilfælde ud på at sætte et stykke jord under vand: enten ved at lukke dræn, hæve vandløbsbunden eller etablere en sø. Fra Naturstyrelsens hjemmeside

Nyt indlæg i “kvælstof-debatten” fra P4 13 januar 2017


Nye tal: Der er mere kvælstof i vandet end forventet

For tredje år i træk stiger udledningen af kvælstof til vores søer, fjorde og have, viser nye tal. Hør sidste aktuelle indslag i radioen – professoren og formanden for Landbrug og Fødevarer. Men hvad gør vi lige?
Hør indslaget i radioen
I 2012 blev der udledt 55.371 tons kvælstoffer. Udledningen er siden steget år for år, og den udvikling fortsatte i 2015, viser den nye rapport, som DR Nyheder er kommet i besiddelse af. I 2015 blev der udledt knap 62.000 tons kvælstoffer, hvilket svarer til en stigning på 11 procent siden 2012Og læs artikel om samme emne