Kloridmåling

Problemstilling
1. Når havet stiger øges trykket udefra. Samtidig pumper vi ferskvand op fra undergrunden. Samlet set kan der ske det, at saltvand trænger ind i grundvandet og i sidste ende i drikkevandet. Det er ikke godt.
2. En anden risiko er, at saltvand ved højvande og øget tryk kan trænge ind i kloakledningsnettet gennem huller og sprækker  i dette. Herfra pumpes det videre til rensningsanlæg, hvor bakteriekulturen ødelægges af salt med det resultat, at rensningen bliver dårligere og der ryger mere kvælstof ud i afløbet og videre ud i åen til skade for miljøet.
Samtidige skal forsyningsselskabet betale en højere kvælstofafgift til Staten end normalt, dvs. dårligt for økonomien.

Løsning
Med Chlory installeret, og når saltindholdet overskrider en given grænseværdi, får du alarm via sms eller mail.

Resultat
Med alarm kan du reagere på ændringer og tage de nødvendige beslutninger. Godt for miljøet og godt for økonomien!

Produkt